Inspiratie

De inspiratie voor de Gemeenschap Ons Huis wordt gevoed door het fundament zoals zuster Clary Braun dit begin jaren 80 ontving en wel door vier belangrijke elementen hiervan:

 • De in gebed ontvangen woorden: Stel een teken dat ik de moeite waard ben.
 • De woorden die zij ontving bij de kruisontmoeting in het seminarie van Antwerpen: Ik ben er voor jou, wil jij er ook voor Mij zijn?
 • Enkele fragmenten uit de “Ranst-tekst”, waarin ze haar verlangen en inzichten m.b.t. het op te richten Ons Huis neerschreef:
  • Zending: instrument van liefde zijn in Zijn Geest.
  • Grondwaarde, grondhouding, het fundament van waaruit Jezus geleefd heeft: de persoonlijke liefdesverbondenheid met Zijn Vader.
  • Concreet vraagt dit om rust en stilte van tijd tot tijd, om een open oor en een open hart, soms om een luisterend oor van een medemens. Om een sfeer waarin de zorgen en de drukte van iedere dag even kunnen wegvallen.
  • Een sfeer scheppen waar gebed, stilte, openheid en dialoog centraal staan.
  • De gastheer van allen, de belangstellenden en de medewerkers, is Hij die ons liefheeft, ons draagt en met ons meetrekt.
  • Pijn en vreugde met anderen delen, vooral met degenen die zoeken, eenzaam zijn, de kwetsbare en gebroken mensen.

De door haar ontvangen tekst voor de folder van Ons Huis:

 • Jezus is in zijn leven een lied van liefde geweest, waarin de Vader Zijn droom over onze wereld volledig heeft kunnen uitzingen. Daarin en van daaruit was en is Hij een heel mens.
 • Hij is Ons Huis. En luisterend naar elkaars levensmelodie proberen we biddend, brekend en delend Zijn liefdesmelodie daarin te ontdekken.
 • Deze melodie van de Liefde draagt iedere andere melodie hoe die ook klinkt, vreugdevol of droevig, opstandig of vertrouwvol, krachtig of onmachtig.
 • Daarin geloven wij en vanuit dat geloof staat Ons Huis open voor ieder die in rust en stilte, in gesprek en samenleven, zijn of haar fluit wat wil bijstellen.

Doelstellingen

Op oecumenische basis en met de ignatiaanse spiritualiteit als belangrijke inspiratiebron ervoor zorgen

 1. dat zij die al een relatie met Ons Huis hebben, gevoed en geïnspireerd kunnen blijven worden door het fundament zoals dat via zr. Clary Braun tot ons is gekomen, om daardoor geestelijk te kunnen groeien;
 2. dat hun mogelijkheden worden geboden onderling verbonden te blijven;
 3. dat nieuwe belangstellenden hierin gastvrij worden ontvangen en mogelijkheden krijgen aangereikt gaandeweg te delen in deze Geest;
 4. dat waar mogelijk aan belangstellenden wegen tot geloven en geloofsverdieping worden aangereikt, waarbij altijd bijzondere aandacht en zorg zal uitgaan naar degenen die zoeken, eenzaam zijn, de kwetsbare mensen