Contact met “Ons Huis”

Onze gegevens:

Het team van Ons Huis bestaat uit 5 mensen: Jacqueline Breed, Marieke van Gorsel, Marga van de Koevering, Riene Lomme en Winfried Timmers.

Op Marga na zijn deze mensen beschikbaar voor een gesprek en/of geestelijke begeleiding. Hiervoor én voor andere zaken kunt u contact opnemen met Riene Lomme.

Tel.nr.: 06-31379989
Per mail: rienelomme@kpnmail.nl

info@onshuis.net