Subsidie aanvragen

De Stichting Ons Huis is destijds begonnen met een redelijk geldbedrag, door gasten, donateurs en niet te vergeten de zusters van JMJ bijeengebracht om het doorgaande Ons Huis te kunnen financieren. Nadat de leefgemeenschap niet levensvatbaar bleek en er geen huur meer betaald behoefde te worden, zijn de jaarlijkse uitgaven flink teruggelopen. Het gevolg is dat we nu in staat zijn subsidie te verstrekken aan deelnemers aan een retraite of bezinning dag, aan hen die zich willen laten vormen tot geestelijk begeleider, en aan huizen die gastvrijheid aanbieden.

Uitgangspunt

Uitgangspunt bij het geven van subsidie is dat deze beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die liggen in de lijn van de missie van Ons Huis, die als volgt is geformuleerd:

De inspiratie voor Ons Huis is steeds gevoed door het fundament zoals zr. Clary Braun JMJ dit begin jaren ’80 ontving:

 • De in gebed ontvangen woorden: “Stel een teken dat Ik de moeite waard ben.”;
 • De woorden die ze ontving bij de kruisontmoeting in het Seminarie van Antwerpen: “Ik ben er voor jou, wil jij er ook voor Mij zijn?”.

Lijflied van Ons Huis was: “Daar waar liefde is en vriendschap, dáár is God” (Ubi caritas et amor, Deus ibi est).

Deze woorden inspireerden wat er in en vanuit Ons Huis gebeurde. Concreet betekende dit:

 • Het bieden van een hartelijk welkom in een kleinschalige gemeenschap;
 • Het aanbieden van geloofsgesprekken en geestelijke begeleiding;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid tot deelname aan gebedsgroepen en gebedstijden;
 • Het vormen van mensen die deze activiteiten kunnen begeleiden;
 • Het aanbieden van retraites en bezinningsdagen;
 • In deze lijn willen we ook subsidie verstrekken.

Deelnemers aan retraites en bezinningsdagen

Zij die aan een retraite of een bezinnings dag willen deelnemen, maar daarvoor zelf onvoldoende financiële middelen hebben, kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Daarbij gelden de volgende criteria:

 • Het moet een retraite dan wel bezinnings dag betreffen in de christelijke traditie, in een oecumenische sfeer;
 • De hoogte van de subsidie is inkomensafhankelijk. M.a.w. we vragen een bijdrage van de deelnemers zelf, al naar gelang hun inkomen;
 • In principe wordt voor deelname aan een retraite éénmaal per jaar subsidie verstrekt. In uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken;

Vorming tot begeleider

Wij bieden subsidie aan mensen die zich willen laten vormen tot begeleider in de christelijke traditie (niet als beroepsopleiding). Hierbij gaat onze voorkeur uit naar begeleiding in de Ignatiaanse spiritualiteit.

Huizen die gastvrijheid bieden

Ook kleine gastvrije huizen komen voor subsidie in aanmerking. Hierbij hanteren wij de volgende criteria:

 • Het betreft kleine gastvrije huizen waar hartelijkheid en vriendschap ervaren kunnen worden;
 • Het moet gaan om het verlenen van gastvrijheid in de christelijke traditie, in een oecumenische sfeer, met name aan kwetsbare mensen;
 • Als er sprake is van de mogelijkheid tot geloofsverdieping, dan heeft dat de voorkeur;
 • Voorrang wordt verleend aan leden van de Contactgroep van religieuze leefgemeenschappen;
 • Jaarlijks wordt een maximum per instelling gehanteerd van € 1.000.

Aanvragen

Subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend bij de secretaris van de Stichting Ons Huis:

Dhr. Aad van Dijk
Anne de Vriesstraat 101
4003 DT Tiel