Ignatiaanse spiritualiteit: fases en retraitevormen

Vier fases 

 

In de Geestelijke Oefeningen onderscheidt Ignatius vier fases.
Deze worden niet eens en voor altijd doorlopen. Het is een weg van geloofsverdieping die zich in spiraalvorm voltrekt.
Al naar gelang gebeurtenissen in ons leven bevinden we ons nu eens meer in de ene fase, dan weer meer in de andere.
Maar steeds verdiepen zich ons geloof en vertrouwen.

 

 1. In de eerste fase wordt degene die de oefeningen doet, uitgenodigd en gestimuleerd om zich te herkennen als schepsel, kind van God. Het leven is hem gegeven, hij is een geliefd mensenkind. Zo in liefde gezien en gedragen kan hij ook zijn eigen angsten, zijn niet-in-liefde-zijn onder ogen zien. Mag hij zich gezien en vergeven weten.
   
 2. In de tweede fase wordt gekeken naar het leven van Jezus. Hoe Maria en Jozef Hem ontvingen, hoe Hij mens werd en opgroeide, vrienden kreeg. Wat Hem bewoog, hoe Hij bad en luisterde naar het verlangen van zijn Abba, zijn Vader, welke keuzes Hij maakte. En steeds roept dat de vraag op: en ik? Wat zegt Hij mij, waar raakt Hij mij, wanneer weet ik me met Hem verbonden, waarin vind ik vrede, inspiratie, enthousiasme? Hoe maak ik mijn keuzes?
   
 3. In de derde fase betrekken we ons bij Jezus in de moeilijkste fase van Zijn leven. Duisternis probeert Hem in zijn greep te krijgen, mensen bedreigen Hem, laten Hem in de steek, Hij wordt beproefd. Maar innerlijk blijft Hij vrij en vervolgt zijn levensweg trouw aan de Geest van liefde, rechtvaardigheid, vertrouwen, die Hem steeds leidde, ook al loopt dit uit op de dood aan het kruis. Weer zoeken we in deze fase zijn nabijheid, onderzoeken wat in ons leven aanwezig is aan verraad, in de steek laten. Hoe gaan wij daarmee om? We zoeken met Hem de duisternis in ons leven te overwinnen.
   
 4. In de vierde fase tot slot zijn we met de leerlingen die mogen ervaren dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de Liefde leeft. We mogen ervaren dat we uitgenodigd worden om op te staan uit het niet meer zien en teleurstellingen, en om in Jezus Geest te getuigen van zijn nieuwe leven. Te ervaren dat Hij daarin alle dagen met ons is.

Verschillende vormen van retraite doen

In alle verschillende vormen van retraite doen gaat het om het tot stand brengen van de wisselwerking tussen Gods Woord voor mij en mijn ervaringen en de verschillende bewegingen in mij.
Wat heeft het mij te zeggen? Waartoe word ik nu uitgenodigd?

 1. Een zes- of achtdaagse, stille, persoonlijk begeleide retraite. Deze kennen we in Ons Huis en in Geraakt in Stilte. Hierin wordt samen met de begeleider gekeken naar wat op dit moment speelt in het leven van de retraitant. We sluiten aan bij de fase van de Geestelijke Oefeningen waarin de retraitant zich op dit moment bevindt.
   
 2. Een retraite in het dagelijks leven, waarin je aan de hand van het boekje Hem Achterna, en dan gewoon in de thuissituatie, het hele traject van de Geestelijke Oefeningen doorloopt.
  Regelmatig is er een gesprek met de begeleider. Het mooie hiervan is dat het gewone leven zo in beeld is en heel aandachtig geleefd kan worden.

   
 3. Een gebedsweek. Ook deze speelt zich af in de thuissituatie, in het gewone leven. En ook hier luistert de begeleider naar de fase waarin de deelnemer zich bevindt en reikt van hieruit Gods Woord aan. Als altijd zijn de ervaringen van de deelnemer de gespreksstof voor het volgende gesprek met de begeleider. In deze vorm engageert de deelnemer zich tot dagelijks een persoonlijk gebed van een half uur en een gesprek van een half uur met de begeleider. Het is een lichtere vorm van retraite doen, maar met vaak een bijzondere betekenis in iemands leven.
   
 4. Een dertigdaagse, stille, persoonlijk begeleide retraite. Hierin wordt het hele traject van de Geestelijke Oefeningen doorlopen. Zo een retraite wordt bijzonder aanbevolen voor mensen die voor een belangrijke beslissing in hun leven staan of voor grote veranderingen. Vaak is het een heel bijzondere tijd in iemands leven. 
Go to Top
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework