Clary Braun, Dit geheim is groot: Christus in U!

Clary Braun neemt ons mee naar het geheim dat ons omgeeft door ons deel te laten nemen aan haar innerlijke reis: parels van inzichten die haar hebben geraakt door de jaren heen.
God spreekt, ook vandaag. Hij spreekt tot ons in het
HIER EN NU.
In het gewone, alledaagse.
In alle eenvoud verborgen nabij.
Clary Braun neemt ons mee naar het geheim dat ons omgeeft door ons deel te laten nemen aan haar innerlijke reis: parels van inzichten die haar hebben geraakt door de jaren heen.
Het zijn fragmenten, kleine mozaïeksteentjes, die ook voor ons parels kunnen worden op onze eigen weg, om alsmaar dichter bij het geheim van ons leven te komen:
CHRISTUS IN ONS.

Het boekje is tot ieders beschikking. Je kunt het onder duidelijke vermelding van je naam en adres bestellen bij de Stichting Ons Huis, door € 7,50 (inclusief portokosten) over te maken op het bankrekeningnummer van Stichting Ons Huis: NL24 ABNA 0548 5942 01

Het boekje kan ook bij boekhandel Tomey op de Markt in Culemborg en bij de boekhandel van Berne opgehaald worden voor € 5,00.

Clary braun, parels uit de diepzee van de liefde


U bent mijn parel in wederkerigheid.

Het charisma van Ons Huis: in verbondenheid met Jou,
Jezus, gekruisigd-verrezen, een instrument van liefde zijn
in persoonlijke aandacht en liefde.
Intense liefde voor Jezus en elk mensenkind leeft in mijn hart.
Vergeving is het hárt van het Christendom!

Wij zijn ten diepste van God.

In de stilte wordt Gods levend woord geboren.

Het derde lied kan niemand meer verstaan,
dat zing Ik in jouw hart heel stil voortaan.
"Ik ben er voor jou."

"We varen nu rustig de diepzee van de Liefde binnen en Ik ontsluit dag voor dag het geheim."

De hemel is de liefde die ons omvat, ons draagt en ons bemint,
die in ons woont, in ieder mensenkind.

Een nieuwe dag, zómaar gegeven,
U bent er bij en vraagt dat wij léven.

Vervulling is dat het écht is:
God met ons,
met mij
met jou

"Ik trek je en hecht je steeds meer in de omhelzing van de liefde.."

"Vruchtbaar leven geef Ik jou in handen.
Laat het met eerbied in het hart van mensen landen.
Daar zal het kiemen tot de volle aar.
Daarmee maak je Mijn verlangen waar."

Stilte is de adem van Gods Zoon: levensadem.

"Ik ben heel graag jouw liefste Vriend
Zomaar gegeven, onverdiend.
Verbonden in dezelfde Vader
Zo kom je Hem en Mij steeds nader."

Alles is je gegeven; je bent een gegéven mens.

Je bent aanvaard en bemind.

Stilte brengt je bij de barmhartigheid van het Leven.

Alles mag er zijn, ik mag er zijn, jij mag er zijn.

Oordeel niet, veroordeel niet.

"In Mijn vriendschap mag je delen,
innige vriendschap van hart tot hart."

De overkant is daar, waar ik me
vol-ledig kan toevertrouwen aan de Stroom.

Schoot van ontferming: daarin mogen wij geborgen zijn
en van daaruit schoot van ontferming zijn naar elkaar.

Diepste eenzaamheid en diepste Liefde liggen in en bij elkaar.

Er ligt een heel diep Sámen onder ons verlangen:
U in mij, ik in U.
O mocht ik dat eenvoudig, stil be-amen,
dan wordt elk ogenblik een eeuwig Nu.

"Ik hecht je als een zegel op Mijn Hart."

Oude woorden worden nieuw:
"Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in Uw goddelijk Leven",
mysterie en zegen.

Pijn en teleurstelling mogen er zijn,
maar de Liefde is sterker en drágend.

De kruisvorm van ons lichaam:
verbondenheid met Abba, verbondenheid met de aarde.
Spanning in kruisvorm, me hieraan toevertrouwen:
U in mij, ik in U.

Barmhartigheid komt voort uit het Hart van God,
van Christus, diep als de zee:
alles mag daarin opgenomen worden en wordt vergeven.

Mijn hart in Zijn Hart maakt ook mij barmhartig
naar mezelf en naar ieder ander.

Jezus zegt: "Ikzelf ben jouw Woord,
levengevend, oprichtend, barmhartig."

Advent-Kerstmis
 
"Het is zo stil
er valt niets meer te zeggen,
ik ben verrast,
deemoedig en bescheiden,
U bent zo vol
aanwezig in mijn hart.
Zo is het goed
in dit intense Sámen.
Heel deze dag
was éénn ontmoetingsgroet:
aanbidding, dank
en stilte zijn de tonen,
zo heel gewoon, nabij
het doet me goed.
Emmanuel: Je bent zo welgekomen.
Neem onze wereld
teder bij de hand,
laat Jouw ontferming
veel twijgjes doen ontspruiten
tot kale bomen
in Jouw liefdesgrond."

Léven in de ruimte van God:
God vinden in alles en alle dingen.
Loven en danken.
Stille, intieme wederkerigheid.


Bollenvelden: beeld van Gods persoonlijke,
liefdevolle, attente zorg voor ieder van ons."Uw oog is in ons hart."
Alléén door Uw oog wil ik kijken en zien.

Go to Top
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework