Sint Anthonis,  18 december 2023,

Lieve mensen, betrokken bij Ons Huis,

We leven toe naar het Kerstfeest en nemen ook weer tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar én om vooruit te kijken.

Dan komen als eerste de bezinningsdagen in beeld in Egmond, de Abdij van Berne en de Huijberg. Zowel deelnemers als teamleden kijken hier met grote dankbaarheid op terug. De dagen waren heel inspirerend. Iets meer deelnemers was fijn geweest, dus nodig bekenden uit! Financieel is het voor iedereen toegankelijk. Voor 2024 staan er bezinningsdagen gepland in de abdij van Heeswijk van donderdag 25 januari tot zondag 28 januari. Marga van de Koevering en Winfried Timmers zullen deze dagen leiden. Als team bezinnen we ons op een bezinningsweek in “De Huijberg”.

Dan de zoommeditaties één keer per maand op zaterdag. Ze worden beurtelings geleid door één van de teamleden. Ook daar is waardering van de deelnemers. Enkele nieuwe mensen sloten zich aan. We gaan er in het nieuwe jaar van harte mee door. En wat blijft het toch bijzonder om zó de onderlinge verbondenheid  te voelen.

Tot slot is er de persoonlijke begeleiding die Jacqueline, Winfried en Riene geven. Ook dat gaat rustig door, blijkbaar tot tevredenheid van hen die begeleid worden.

Uit het jaarverslag van het bestuur van Stichting Ons Huis blijkt dat er nog voor iets meer dan  2 jaar geld in kas is, als we met ongeveer dezelfde jaarlijkse uitgaven verder gaan.  Zowel bestuur als team nemen de tijd om zich te bezinnen op al dan niet door gaan en hoe. Maar om hier wat meer duidelijkheid in te krijgen zouden we ook graag jullie verlangens en suggesties horen. Je kunt die per mail kenbaar maken via rienelomme@kpn.nl

Diepe indruk heeft op mij gemaakt de titel van het laatste boekje van Clary: “Dit geheim is groot: Christus in u.” Dat Christus steeds meer in ieder van ons tot leven mag komen wensen we jullie van harte toe.

Zalig Kerstfeest en “Vrede en alle goeds” voor 2024.

Namens het bestuur van Ons Huis ( Coraline Smit, Aad van Dijk en Niek Visser),

De andere teamleden (Jacqueline Breed, Marieke van Gorsel, Marga van de Koevering en Winfried Timmers)

En zeker ook namens Loes Willemse,

Riene Lomme

p.s. Mocht u het ontvangen van deze mail of brief niet langer op prijsstellen, wilt u dat dan laten weten via een mail aan rienelomme@kpnmail.nl of via een kaartje aan haar: De Lange Loop 23, 5845 GZ Sint Anthonis? Ontvangt u van ons de post per brief en hebt u intussen een mailadres: dan ook graag een mailtje!