Ons Huis: een geschiedenis op zich!

Voor wie belangstelling heeft voor de voorgeschiedenis van Ons Huis hebben we een aantal aparte pagina's die meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis, de overwegingen om met Ons Huis te beginnen en de ervaringen van de afgelopen jaren.

Ons Huis is begonnen in Barendrecht in 1986 door Clary Braun JMJ, als een huis voor gastvrijheid, gebed en gesprek. Op 1 november 1999 verhuisde de gemeenschap van Ons Huis op verzoek van het bestuur van JMJ naar Culemborg. In Ons Huis Archief kunt u ook wat meer lezen over de bijzondere band tussen JMJ en Culemborg. Tijdens het jubileumfeest ‘150 jaar JMJ’ in Culemborg in 2002 is deze bijzondere band tussen JMJ en Culemborg en tussen Ons Huis en Culemborg uitvoerig onderstreept.

De zusters van JMJ werden echter steeds ouder zonder dat er jongere zusters waren die hun taken over konden nemen. Dit gold in zijn algemeenheid, maar ook voor het provinciaal bestuur en voor de zusters in Ons Huis. Het bestuur van JMJ is toen tot de conclusie gekomen dat het de verantwoordelijkheid voor Ons Huis niet langer kon blijven dragen. Er is gezocht naar wegen om toch verder te gaan met Ons Huis, wat in 2009 heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Ons Huis, die op 31 mei 2010 de verantwoordelijkheid van de congregatie overnam (zie de teksten en foto’s van de viering). De beide zusters van JMJ die tot de leefgemeenschap behoorden, Clary en Benedict, verhuisden naar ’s-Hertogenbosch, terwijl Riene Lomme en Loes Willemse de leefgemeenschap voortzetten op een andere locatie: in twee appartementen aan de Gershwinhof in Culemborg.

Helaas hebben we geen nieuwe leden voor de leefgemeenschap kunnen vinden, waardoor de belasting voor de twee overgebleven leden te groot werd. De erge gehorigheid binnenshuis heeft hierin ook een rol gespeeld. Een kring van vrijwilligers rond de kerngroep gaf enerzijds verlichting, maar de coördinatie vroeg ook weer het nodige. Al met al bleek het niet langer mogelijk om gasten logies aan te blijven bieden. Daarom is begin 2011 besloten om te stoppen met de leefgemeenschap, de huur van de appartementen op te zeggen, maar gebedsavonden, bezinningsdagen, ontmoetingsdagen, retraites en begeleidingsgesprekken te blijven aanbieden.